***สรุปเข้มเตรียมสอบ ป.6 (วิชาวิทยาศาสตร์)***

***สรุปเข้มเตรียมสอบ ป.6 (วิชาวิทยาศาสตร์)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตสัมพันธ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วงจรไฟฟ้าและแม่เหล…
แสดงความคิดเห็น

***สรุปเข้มเตรียมสอบ ป.5 (วิชาประวัติศาสตร์)***

***สรุปเข้มเตรียมสอบ ป.5 (วิชาประวัติศาสตร์)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ …
แสดงความคิดเห็น

***แนวข้อสอบ - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.4***

>> แนวข้อสอบ - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.4 <<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6***

***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  สมกาและการแก้สมการ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เส้น…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.3***

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.3*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บทบาทของไทยในสังคมโล…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.1 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.1 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรี…
แสดงความคิดเห็น

***แนวข้อสอบ - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.2***

>> แนวข้อสอบ - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.2 <<
แสดงความคิดเห็น

***ใบความรู้ - วิชาพระพุทธศาสนา ป.6***

***ใบความรู้ - วิชาพระพุทธศาสนา ป.6*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ และชาดก หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมนำชีวิต หน่วยการเรียนรู้ที่ 4…
แสดงความคิดเห็น

***แนวข้อสอบ ป.5 - การงานอาชีพและเทคโนโลยี***

>> แนวข้อสอบ ป.5 - การงานอาชีพและเทคโนโลยี <<
แสดงความคิดเห็น

***แนวข้อสอบ - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.5***

>> แนวข้อสอบ - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 <<
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter