กำลังแสดงโพสต์ที่ตรงกับการค้นหา ***ข้อสอบสังคมศึกษา ป.5***

***ข้อสอบมาตรฐาน ป.5 - วิชาสังคมศึกษา***

***ข้อสอบมาตรฐาน ป.5 - วิชาสังคมศึกษา*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สังคมศึกษาฯ หน่วยที่ 1 ศาสนาในประเทศไทย ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สังคมศึกษาฯ  หน่วยที่ 2 ศีลธรรมนำชีวีมีสุข ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สังคมศึกษ…
แสดงความคิดเห็น

ป.5

ป.5 ***รวมแบบฝึกหัด - ใบงาน และ แบบทดสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5*** วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5(ปลายภาค) - วิชาคณิตศาสตร์ แบบฝึกเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐาน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 - ป.6***

***ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐาน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 - ป.6*** ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - ป.6 (ชุดที่ 1) ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - ป.6 (ชุดที่ 2) ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - ป.6 (ชุดที่ 3) ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - ป.…

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาสังคมศึกษา***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาสังคมศึกษา*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สังคมศึกษาฯ หน่วยที่ 1 ศาสนาในประเทศไทย ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สังคมศึกษาฯ หน่วยที่ 2 ศีลธรรมนำชีวีมีสุข ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สังคมศ…
แสดงความคิดเห็น

ป.4

ป.4 ***รวมแบบฝึกหัด - ใบงาน และ แบบทดสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4*** วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4(ปลายภาค) - วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาคณิตศาสตร์ แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิ…
แสดงความคิดเห็น

ป.3

ป.3 ***รวมแบบฝึกหัด - ใบงาน และ แบบทดสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3*** วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3(ปลายภาค) - วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาคณิตศาสตร์ แบบทดสอบก่อนเรียน - ห…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 - วิชาสังคมศึกษา***

***ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 - วิชาสังคมศึกษา*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 สังคมศึกษาฯ หน่วยที่ 1 บ้านของฉัน ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 สังคมศึกษาฯ  หน่วยที่ 2 โรงเรียนของเรา ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 สังคมศึกษาฯ  หน่วยท…
แสดงความคิดเห็น

ป.2

ป.2 ***รวมแบบฝึกหัด - ใบงาน และ แบบทดสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2*** วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้่น ป.2(ปลายภาค) - วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน …
แสดงความคิดเห็น

ป.1

ป.1 ***รวมแบบฝึกหัด - ใบงาน และ แบบทดสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1*** วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1(ปลายภาค) - วิชาคณิตศาสตร์ แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (…
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter