กำลังแสดงโพสต์ที่ตรงกับการค้นหา ***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.3***

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.3***

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.3*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแบ่งยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการของมนุษย์ชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติความเป็นมาแ…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.3***

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.3*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บทบาทของไทยในสังคมโล…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.2***

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.2*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแบ่งยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์เอเชีย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของมนุษย์ชาติในทวีปเอเชีย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการทางประวัติศาสต…

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.1***

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.1*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  พัฒนาการของชนชาติไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการข…

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.3***

>> ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.3 <<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.2***

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.2*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา และการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา หน่วยการเรียนรู้ที…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ ม4 - ม6 - วิชาประวัติศาสตร์***

***ข้อสอบ ม4 - ม6 - วิชาประวัติศาสตร์*** แบบทดสอบหน่วยที่ 1 -3
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1***

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วัน เดือน ปี และการลำดับเหตุการณ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อดีต…
แสดงความคิดเห็น

**ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.1***

**ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.1*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลา ศักราช และวิธีการทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รัฐโ…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ ม.1 - วิชาประวัติศาสตร์ (ชุดที่ 2)***

***ข้อสอบ ม.1 - วิชาประวัติศาสตร์ (ชุดที่ 2)*** บทที่ 1 เวลากับการศึกษาประวัติศาสตร์ บทที่ 2 การเทียบศักราช บทที่ 3 การศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ บทที่ 4 พัฒนาการของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออก…
แสดงความคิดเห็น
ใหม่ที่สุด หน้าแรก เก่าที่สุด
Subscribe Our Newsletter