กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ใบงานภาษาไทย ป.3

***ใบงานทบทวนเนื้อหา-วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ)-ชุดที่ 1***

***ใบงานทบทวนเนื้อหา-วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ)-ชุดที่ 1*** ภาษาพาที บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว บทที่ 2 แต่เด็กซื่อไว้ บทที่ 3 ป่านี้มีคุณ บทที่ 4 อาหารดี ชีวีมีสุข บทที่ 5 ทำดี ... อย่า…

wannakadeelamnam-p3-ex-lesson6

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.3 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 6 ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

wannakadeelamnam-p3-ex-lesson5

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.3 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 5 กาเหว่าที่กลางกรุง Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

wannakadeelamnam-p3-ex-lesson4

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.3 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 4 ลูกแกะของซาฟียะห์ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

wannakadeelamnam-p3-ex-lesson3

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.3 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 3 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

wannakadeelamnam-p3-ex-lesson2

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.3 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 2 แม่ไก่อยู่ในตะกร้า Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

wannakadeelamnam-p3-ex-lesson1

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.3 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 1 กระต่ายไม่ตื่นตูม Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p3-ex-lesson16

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.3 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 16 บันทึกความหลัง Download เป้น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p3-ex-lesson15

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.3 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 15 เล่นคำทาย Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p3-ex-lesson14

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.3 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 14 ธรรมชาติเจ้าเอย Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p3-ex-lesson13

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.3 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 13 ของดีในตำบล Download เป้น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p3-ex-lesson12

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.3 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 12 ประชาธิปไตยใบเล็ก Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p3-ex-lesson11

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.3 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 11 ส่งข่าว ... เล่าเรื่อง Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p3-ex-lesson10

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.3 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 10 นอกเมือง ... ในกรุง Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p3-ex-lesson9

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.3 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 9 คิดไปรู้ไป Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter