กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ใบงาน ภาษาไทย ป.6

***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.6 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1***

***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.6 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1*** ภาษาพาที บทที่ 1 จากผาแต้มสู่อียิปต์ บทที่ 2 ควาย ข้าว และชาวนา บทที่ 3 อ่านป้ายได้สาระ บทที่ 4 กทลีตานี บทที่ 5 ละครย้อ…
แสดงความคิดเห็น

wannakadeelamnam-p6-ex-lesson6

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

wannakadeelamnam-p6-ex-lesson5

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

wannakadeelamnam-p6-ex-lesson4

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

wannakadeelamnam-p6-ex-lesson3

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

wannakadeelamnam-p6-ex-lesson2

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

wannakadeelamnam-p6-ex-lesson1

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p6-ex-lesson16

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter