กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ใบงาน ภาษาไทย ป.4

pasapatee-p4-ex-lesson16

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 16 ธรรมชาตินี้มีคุณ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p4-ex-lesson15

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 15 รักที่คุ้มภัย Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p4-ex-lesson14

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 14 กระดาษนี้มีที่มา Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p4-ex-lesson13

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 13 อย่างนี้ดีควรทำ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p4-ex-lesson12

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 12 สารพิษในชีวิตประจำวัน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p4-ex-lesson11

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 11 คนดีศรีโรงเรียน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p4-ex-lesson10

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 10 หนูเอยจะบอกให้ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p4-ex-lesson9

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 9 สนุกสนานกับการเล่น Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter