กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ใบงาน ภาษาไทย ป.4

pasapatee-p4-ex-lesson12

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 12 สารพิษในชีวิตประจำวัน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p4-ex-lesson11

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 11 คนดีศรีโรงเรียน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p4-ex-lesson10

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 10 หนูเอยจะบอกให้ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p4-ex-lesson9

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 9 สนุกสนานกับการเล่น Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p4-ex-lesson8

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 8 ไวรัส วายร้าย Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p4-ex-lesson7

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 7 แรงพิโรธจากฟ้าดิน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p4-ex-lesson6

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 6 โอม! พิินิจมหาพิจารณา Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p4-ex-lesson5

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 5 ชีวิตที่ถูกเมิน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p4-ex-lesson4

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 4 ภูมิใจมรดกโลก Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p4-ex-lesson3

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 3 ผักสมุนไพรใบหหญ้า มีคุณค่าทั้งนั้น Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p4-ex-lesson2

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 2 ออมไว้กำไรชีวิต Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p4-ex-lesson1

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 1 ขนมไทยไร้เทียมทาน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter