กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ใบงาน ภาษาไทย ป.2

pasapatee-p2-ex-lesson11

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.2 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 11 เด็กดี  Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p2-ex-lesson10

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.2 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 10 เข็ดแล้ว  Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p2-ex-lesson9

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.2 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 9 รักพ่อ รักแม่  Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p2-ex-lesson8

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.2 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 8 โลกร้อน  Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p2-ex-lesson7

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.2 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 7 นักคิดสมองใส  Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p2-ex-lesson6

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.2 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 6 มีน้ำใจ  Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p2-ex-lesson5

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.2 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 5 ชีวิตใหม่  Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p2-ex-lesson4

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.2 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 4 กลัวทำไม  Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter