กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ใบงาน ภาษาไทย ป.2

***ใบงานทบทวนเนื้อหา-วิชาภาษาไทย ป.2(ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ)-ชุดที่ 1***

***ใบงานทบทวนเนื้อหา-วิชาภาษาไทย ป.2(ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ)-ชุดที่ 1*** ภาษาพาที บทที่ 1 น้ำใส บทที่ 2 ใจหาย บทที่ 3 ครัวป่า บทที่ 4 กลัวทำไม บทที่ 5 ชีวิตใหม่ บทที่ 6 มีน้ำใจ บทที่ 7 นักคิดสมองใส …

wannakadeelamnam-p2-ex-lesson6

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.2 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 6 ยายกะตา  Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

wannakadeelamnam-p2-ex-lesson5

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.2 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 5 ภาพวาดของสีเทียน  Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

wannakadeelamnam-p2-ex-lesson4

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.2 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 4 ไก่แจ้แซ่เสียง  Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

wannakadeelamnam-p2-ex-lesson3

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.2 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 3 รื่นรสสักวา  Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

wannakadeelamnam-p2-ex-lesson2

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.2 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 2 นิทานอ่านใหม่  Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

wannakadeelamnam-p2-ex-lesson1

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.2 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม  Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p2-ex-lesson12

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.2 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 12 ชาติของเรา  Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter