กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.6

***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6***

***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6*** เล่ม 1 การบวกและการลบจำนวนนับ การบวกจำนวนนับสองจำนวน การลบจำนวนนับสองจำนวน การบวกจำนวนนับสามจำนวน เล่ม 2 การคูณ และการหารจำนวนนับ การคูณจำนวนนับ การหารจำน…
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 - เล่ม 7 การหารทศนิยม - (6) การหารทศนิยมสองตำแหน่งด้วยทศนิยมสองตำแหน่ง

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 - เล่ม 7 การหารทศนิยม - (6) การหารทศนิยมสองตำแหน่งด้วยทศนิยมสองตำแหน่ง  Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 - เล่ม 7 การหารทศนิยม - (5) การหารทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งด้วยจำนวนนับ

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 - เล่ม 7 การหารทศนิยม - (5) การหารทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งด้วยจำนวนนับ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 - เล่ม 7 การหารทศนิยม - (4) การหารจำนวนด้วยทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 - เล่ม 7 การหารทศนิยม - (4) การหารจำนวนด้วยทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 - เล่ม 7 การหารทศนิยม - (3) การหารจำนวนนับด้วยพหุคูณของ 10 และ 100 (ตอบในรูปทศนิยม)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 - เล่ม 7 การหารทศนิยม - (3) การหารจำนวนนับด้วยพหุคูณของ 10 และ 100 (ตอบในรูปทศนิยม) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 - เล่ม 7 การหารทศนิยม - (2) การหารจำนวนนับด้วย 10 100 และ 1000 (ตอบในรูปทศนิยม)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 - เล่ม 7 การหารทศนิยม - (2) การหารจำนวนนับด้วย 10 100 และ 1000 (ตอบในรูปทศนิยม) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 - เล่ม 7 การหารทศนิยม - (1) การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับ (ตอบในรูปทศนิยม)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 - เล่ม 7 การหารทศนิยม - (1) การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับ (ตอบในรูปทศนิยม) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 - เล่ม 6 การคูณทศนิยม - (6) การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 - เล่ม 6 การคูณทศนิยม - (6) การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 - เล่ม 6 การคูณทศนิยม - (5) การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง กับพหุคูณของ 100

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 - เล่ม 6 การคูณทศนิยม - (5) การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง กับพหุคูณของ 100 Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 - เล่ม 6 การคูณทศนิยม - (4) การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งกับ 100

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 - เล่ม 6 การคูณทศนิยม - (4) การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งกับ 100 Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter