กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.2

***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2***

***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2*** เล่ม 1 การบวก (มีการทด) การบวกจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก (มีการทด) การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก (มีการทด) การบวกจำนวนสามจำนวน …

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 4 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 - (2) การลบจำนวนสองจำนวน (มีการกระจายหนึ่งหลัก)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 4 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 - (2) การลบจำนวนสองจำนวน (มีการกระจายหนึ่งหลัก) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 - เล่ม 8 เฉลย

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 - เล่ม 8 เฉลย Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 - เล่ม 7 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2 - เล่ม 7 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter