กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.1

***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1***

***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1*** เล่ม 1 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 5 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 เล่ม 2 การลบจำนวนสองจำนวนที่…
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - เล่ม 6 การบวก ลบ ระคน

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - เล่ม 6 การบวก ลบ ระคน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - เล่ม 5 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 - (3) การลบจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - เล่ม 5 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 - (3) การลบจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - เล่ม 5 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 - (2) การลบจำนวนที่มีสองหลัก กับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - เล่ม 5 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 - (2) การลบจำนวนที่มีสองหลัก กับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter