กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 4 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 - (1) การลบจำนวนสองจำนวน (ไม่มีการกระจาย)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 4 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 - (1) การลบจำนวนสองจำนวน (ไม่มีการกระจาย) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 3 ทบทวนการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 3 ทบทวนการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 - (3) การบวกจำนวนสองจำนวน (มีการทดสองหลัก)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 - (3) การบวกจำนวนสองจำนวน (มีการทดสองหลัก) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 - (2) การบวกจำนวนสองจำนวน (มีการทดหนึ่งหลัก)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 - (2) การบวกจำนวนสองจำนวน (มีการทดหนึ่งหลัก) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 - (1) การบวกจำนวนสองจำนวน (ไม่มีการทด)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 - (1) การบวกจำนวนสองจำนวน (ไม่มีการทด) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter