กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3

***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3***

***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3*** เล่ม 1 ทบทวนการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ทบทวนการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 เล่ม 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000…

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 8 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน - (2) การบวก ลบ คูณ หาร ระคน (ตอนที่ 2)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 8 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน - (2) การบวก ลบ คูณ หาร ระคน (ตอนที่ 2) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 8 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน - (1) การบวก ลบ คูณ หาร ระคน (ตอนที่ 1)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 8 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน - (1) การบวก ลบ คูณ หาร ระคน (ตอนที่ 1) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 7 การหาร - (3) การหารที่ตัวตั้งมีสามหลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก (หารลงตัว)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 7 การหาร - (3) การหารที่ตัวตั้งมีสามหลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก (หารลงตัว) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 7 การหาร - (2) การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก (หารเหลือเศษ)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 7 การหาร - (2) การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก (หารเหลือเศษ) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 7 การหาร - (1) การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก (หารลงตัว)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 7 การหาร - (1) การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก (หารลงตัว) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 6 การคูณ - (3) การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3 - เล่ม 6 การคูณ - (3) การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter