กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ

***แบบฝึกคณิตคิดในใจ ระดับ 1***

***แบบฝึกคณิตคิดในใจ ระดับ 1*** เรื่องที่ 1 การบวก ชุดที่ 1 - การบวกจำนวนหนึ่งหลัก กับจำนวนหนึ่งหลัก (ไม่มีการทด) ชุดที่ 2 - การบวกจำนวนหนึ่งหลัก กับจำนวนหนึ่งหลัก (บวกครบสิบ) ชุดที่ 3 - การบวกจำนวนห…
แสดงความคิดเห็น

Math-book1-key

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

Math-book1-lesson3-1

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

Math-book1-lesson2-3

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

Math-book1-lesson2-2

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

Math-book1-lesson2-1

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

Math-book1-lesson1-8

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

Math-book1-lesson1-7

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter