กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ แบบฝึกหัด อนุบาล

***แบบทดสอบเตรียมความพร้อมทางด้านเชาว์ปัญญา อนุบาล 1 - อนุบาล 3***

***แบบทดสอบเตรียมความพร้อมทางด้านเชาว์ปัญญา อนุบาล 1 - อนุบาล 3*** แบบทดสอบชุดที่ 1 แบบทดสอบชุดที่ 2 แบบทดสอบชุดที่ 3 แบบทดสอบชุดที่ 4 แบบทดสอบชุดที่ 5 แบบทดสอบชุดที่ 6 แบบทดสอบชุดที่ 7 แบบทดสอบชุดที…

***แบบฝึกหัดเตรียมสอบเข้า ป.1***

***แบบฝึกหัดเตรียมสอบเข้า ป.1*** แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5 แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝ…

***แบบทดสอบเตรียมความพร้อมเสริมทักษะ - อนุบาล***

***แบบทดสอบเตรียมความพร้อมเสริมทักษะ - อนุบาล*** ทักษะการสังเกต ภาพเหมือน - ต่าง (แบบฝึกหัดที่ 1) ภาพซ้อน (แบบฝึกหัดที่ 2) ตอลายภาพ 2 มิติ (แบบฝึกหัดที่ 3) สมมาตร (แบบฝึกหัดที่ 4) ภาพตรงข้าม (แบบฝึกห…
แสดงความคิดเห็น

anuban-test4-4

Download เป็น PDF File

anuban-test4-3

Download เป็น PDF File

anuban-test4-2

Download เป็น PDF File

anuban-test4-1

Download เป็น PDF File

anuban-test3-5

Download เป็น PDF File
Subscribe Our Newsletter