กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1

***แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 - ภาษาไทย (ชุดที่ 2)***

***แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 - ภาษาไทย (ชุดที่ 2)*** บทที่ 1 สระอา บทที่ 2 สระอู บทที่ 3 สระออ (ไม้ม้วน) สระอี บทที่ 4 สระ ออ สระไอ บทที่ 5 สระอำ สระอุ บทที่ 6 สระอะ บทที่ 7 สระอิ สระเอ บทที่ 8 สระออ สระอ…
แสดงความคิดเห็น

***แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 - สระในภาษาไทย(ชุดที่ 1)***

***แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 - สระในภาษาไทย (ชุดที่ 1)*** บทที่ 1 สระอา บทที่ 2 สระอู บทที่ 3 สระอี บทที่ 4 สระใอ (ไม้ม้วน) บทที่ 5 สระไอ (ไม้มลาย) บทที่ 6 สระโอ บทที่ 7 สระอุ บทที่ 8 สระอำ บทที่ 9 สระอะ …
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 - ภาษาไทย (ชุดที่ 2) - บทที่ 23 บทดอกสร้อย บทร้องเล่นพื้นบ้าน

แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 - ภาษาไทย (ชุดที่ 2) - บทที่ 23 บทดอกสร้อย บทร้องเล่นพื้นบ้าน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 - ภาษาไทย (ชุดที่ 2) - บทที่ 22 สระเอะ สระโอะ สระอัว

แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 - ภาษาไทย (ชุดที่ 2) - บทที่ 22 สระเอะ  สระโอะ  สระอัว Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 - ภาษาไทย (ชุดที่ 2) - บทที่ 21 ตัวสะกด แม่กบ

แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 - ภาษาไทย (ชุดที่ 2) - บทที่ 21 ตัวสะกด แม่กบ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 - ภาษาไทย (ชุดที่ 2) - บทที่ 20 ตัวสะกด แม่กด

แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 - ภาษาไทย (ชุดที่ 2) - บทที่ 20 ตัวสะกด แม่กด Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 - ภาษาไทย (ชุดที่ 2) - บทที่ 19 ตัวสะกด แม่กก

แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 - ภาษาไทย (ชุดที่ 2) - บทที่ 19 ตัวสะกด แม่กก Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter