กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5

***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5***

***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5*** เล่ม 1 การบวกและการลบจำนวนนับ การบวกจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวน การลบจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวน เล่ม 2 การคูณและการหารจำนวนนับ การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ…
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5 - เล่ม 7 การคูณทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง - (3) การคูณทศนิยม กับทศนิยม

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5 - เล่ม 7 การคูณทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง -  (3) การคูณทศนิยม กับทศนิยม Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5 - เล่ม 7 การคูณทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง - (2) การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกับจำนวนนับ (มีการทด)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5 - เล่ม 7 การคูณทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง -  (2) การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกับจำนวนนับ (มีการทด) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5 - เล่ม 7 การคูณทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง - (1) การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกับจำนวนนับ (ไม่มีการทด)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5 - เล่ม 7 การคูณทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง -  (1) การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกับจำนวนนับ (ไม่มีการทด) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5 - เล่ม 6 การบวกและการลบทศนิยม - (4) การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (มีการกระจาย)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5 - เล่ม 6 การบวกและการลบทศนิยม - (4) การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (มีการกระจาย) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5 - เล่ม 6 การบวกและการลบทศนิยม - (3) การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ไม่มีการกระจาย)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5 - เล่ม 6 การบวกและการลบทศนิยม - (3) การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ไม่มีการกระจาย) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5 - เล่ม 6 การบวกและการลบทศนิยม - (2) การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (มีการทด)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5 - เล่ม 6 การบวกและการลบทศนิยม - (2) การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (มีการทด) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5 - เล่ม 6 การบวกและการลบทศนิยม - (1) การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ไม่มีการทด)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5 - เล่ม 6 การบวกและการลบทศนิยม - (1) การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ไม่มีการทด) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter