กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ แบบฝึกคณิตคิดในใจ

***แบบฝึกคณิตคิดในใจ ระดับ 4***

***แบบฝึกคณิตคิดในใจ ระดับ 4*** เรื่องที่ 1 การบวก ชุดที่ 1 การบวกทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ชุดที่ 2 การบวกทศนิยมสองตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง ชุดที่ 3 การบวกทศนิยมสามตำแหน่งกับทศนิยมสา…

***แบบฝึกคณิตคิดในใจ ระดับ 5***

***แบบฝึกคณิตคิดในใจ ระดับ 5*** เรื่องที่ 1 การบวกจำนวนเต็ม เรื่องที่ 2 การลบจำนวนเต็ม เรื่องที่ 3 การบวก ลบ ระคน เรื่องที่ 4 การคูณจำนวนเต็ม เรื่องที่ 5 การหารจำนวนเต็ม เรื่องที่ 6 การ คูณ หาร ระคน …
แสดงความคิดเห็น

***แบบฝึกคณิตคิดในใจ ระดับ 2***

***แบบฝึกคณิตคิดในใจ ระดับ 2*** เรื่องที่ 1 การบวก ชุดที่ 1 การบวกจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก (ไม่มีการทด) ชุดที่ 2 การบวกจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก (การบวกครบสิบในหลักหน่วย) ชุดที่ 3 การบวกจำนวนสอง…
แสดงความคิดเห็น

***แบบฝึกคณิตคิดในใจ ระดับ 3***

***แบบฝึกคณิตคิดในใจ ระดับ 3*** เรื่องที่ 1 การบวก ชุดที่ 1 การบวกจำนวนสามหลัก กับสองหลัก (ไม่มีการทด ) ชุดที่ 2 การบวกจำนวนสามหลัก กับจำนวนสองหลัก (มีการทดในหลักหน่วย) ชุดที่ 3 การบวกจำนวนสามหลัก กั…

Math-book5-key

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

Math-book5-lesson12

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

Math-book5-lesson11

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

Math-book5-lesson10

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter