กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ แบบฝึกคณิตคิดในใจ

***แบบฝึกคณิตคิดในใจ ระดับ 3***

***แบบฝึกคณิตคิดในใจ ระดับ 3*** เรื่องที่ 1 การบวก ชุดที่ 1 การบวกจำนวนสามหลัก กับสองหลัก (ไม่มีการทด ) ชุดที่ 2 การบวกจำนวนสามหลัก กับจำนวนสองหลัก (มีการทดในหลักหน่วย) ชุดที่ 3 การบวกจำนวนสามหลัก กั…

Math-book5-key

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

Math-book5-lesson12

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

Math-book5-lesson11

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

Math-book5-lesson10

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

Math-book5-lesson9

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

Math-book5-lesson8

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter