กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ แบบทดสอบ อนุบาล

***แบบทดสอบเข้าโรงเรียนสาธิตเกษตร***

***แบบทดสอบเข้าโรงเรียนสาธิตเกษตร*** แบบทดสอบครั้งที่  1 ชุดที่ 1  แบบทดสอบครั้งที่  1 ชุดที่ 2 แบบทดสอบครั้งที่  2 ชุดที่ 1 แบบทดสอบครั้งที่  2 ชุดที่ 2 แบบทดสอบครั้งที่  3 ชุดที่ 1 แบบทดสอบครั้งที่…

***แบบทดสอบเตรียมความพร้อมเสริมทักษะ - อนุบาล***

***แบบทดสอบเตรียมความพร้อมเสริมทักษะ - อนุบาล*** ทักษะการสังเกต ภาพเหมือน - ต่าง (แบบฝึกหัดที่ 1) ภาพซ้อน (แบบฝึกหัดที่ 2) ตอลายภาพ 2 มิติ (แบบฝึกหัดที่ 3) สมมาตร (แบบฝึกหัดที่ 4) ภาพตรงข้าม (แบบฝึกห…
แสดงความคิดเห็น

anuban-test4-4

Download เป็น PDF File

anuban-test4-3

Download เป็น PDF File

anuban-test4-2

Download เป็น PDF File

anuban-test4-1

Download เป็น PDF File

anuban-test3-5

Download เป็น PDF File

anuban-test3-4

Download เป็น PDF File

anuban-test3-3

Download เป็น PDF File

anuban-test3-2

Download เป็น PDF File

anuban-test3-1

Download เป็น PDF File

anuban-test2-6

Download เป็น PDF File

anuban-test2-5

Download เป็น PDF File

anuban-test2-4

Download เป็น PDF File
Subscribe Our Newsletter