กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ สังคมศึกษา ป.1

***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 4)***

***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 4)*** สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ สาระท…

***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 3)***

***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 3)*** สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สาระที่ 4 ประวัติศาส…

social-p1-lesson5

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

social-p1-lesson4

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

social-p1-lesson3

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

social-p1-lesson2

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

social-p1-lesson1

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 3) - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 3) - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ Download เป็น PDF File
Subscribe Our Newsletter