กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ภาษาไทย ป.5

***สรุปเข้มเตรียมสอบ ภาษาพาที -วรรณคดีลำนำ และ หลักภาษา ป.5 ***

***สรุปเข้มเตรียมสอบ ภาษาพาที -วรรณคดีลำนำ และ หลักภาษา ป.5 *** วรรณคดีลำนำ บทที่ 1 สายน้ำ สายชีวิต บทที่ 2 ครอบครัวพอเพียง บทที่ 3 คนละไม้ คนละมือ บทที่ 4 ภัยเงียบ บทที่ 5 ประชาธิปไตยใบกลาง บทที่ 6 …
แสดงความคิดเห็น

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5 - บทที่ 8 ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5  - บทที่ 8 ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5 - บทที่ 7 เหตุการณ์ในบ้านสวน

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5  - บทที่ 7 เหตุการณ์ในบ้านสวน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5 - บทที่ 6 คบพาล พาลพาไปหาผิด

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5  - บทที่ 6 คบพาล พาลพาไปหาผิด Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5 - บทที่ 5 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5  - บทที่ 5 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5 - บทที่ 4 พ่อค้าจากเมาะตะมะ

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5  - บทที่ 4 พ่อค้าจากเมาะตะมะ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5 - บทที่ 3 วิชาเหมือนสินค้า

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5  - บทที่ 3 วิชาเหมือนสินค้า Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5 - บทที่ 1 กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5  - บทที่ 1 กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5 - บทที่ 2 กระเช้าของนางสีดา

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5  - บทที่ 2 กระเช้าของนางสีดา Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5 - บทที่ 16 วิถีชีวิตไทย

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5  - บทที่ 16 วิถีชีวิตไทย Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5 - บทที่ 15 แรงกระทบ

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5  - บทที่ 15 แรงกระทบ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5 - บทที่ 14 รู้ไว้ได้ประโยชน์

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5  - บทที่ 14 รู้ไว้ได้ประโยชน์ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5 - บทที่ 13 ภาษาจรรโลงใจ

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5  - บทที่ 13 ภาษาจรรโลงใจ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5 - บทที่ 12 หน้าต่างที่เปิดกว้าง

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5  - บทที่ 12 หน้าต่างที่เปิดกว้าง Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5 - บทที่ 11 ปลอดภัยไว้ก่อน

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5  - บทที่ 11 ปลอดภัยไว้ก่อน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5 - บทที่ 10 ชีวิตมีค่า

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5  - บทที่ 10 ชีวิตมีค่า Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5 - บทที่ 9 ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5  - บทที่ 9 ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5 - บทที่ 8 ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5  - บทที่ 8 ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5 - บทที่ 7 จากคลองสู่ห้องแอร์

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5  - บทที่ 7 จากคลองสู่ห้องแอร์ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5 - บทที่ 6 ร่วมแรงร่วมใจ

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5  - บทที่ 6 ร่วมแรงร่วมใจ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter