กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ภาษาอังกฤษ ป.2

***ใบความรู้ ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ***

***ใบความรู้ ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ*** Unit 1 Nouns Unit 2 A/An Unit 3 This/That Unit 4 These/Those Unit 5 Is this/that___? Unit 6 Are these/those___? Unit 7 is/am/are Unit 8 has/have Unit 9 Pronouns U…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 1 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 2 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 3 ข้อสอบม…
แสดงความคิดเห็น

ใบความรู้ ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - lesson 11 in/on/under

ใบความรู้ ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - lesson 11 in/on/under Download PDF File

ใบความรู้ ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - lesson 12 My body

ใบความรู้ ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - lesson 12 My body Download PDF File

ใบความรู้ ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - lesson 10 Adjective

ใบความรู้ ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - lesson 10 Adjective Download PDF File

ใบความรู้ ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - lesson 9 Pronouns

ใบความรู้ ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - lesson 9 Pronouns Download PDF File

ใบความรู้ ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - lesson 7 is/am/are

ใบความรู้ ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - lesson 7 is/am/are Download PDF File

ใบความรู้ ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - lesson 8 has/have

ใบความรู้ ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - lesson 8 has/have Download PDF File

ใบความรู้ ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - lesson 6 Are these/those___?

ใบความรู้ ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - lesson 6 Are these/those___? Download เป็น PDF File

ใบความรู้ ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - lesson 5 Is this/that___?

ใบความรู้ ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - lesson 5 Is this/that___? Download PDF File

ใบความรู้ ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - lesson 4 These/Those

ใบความรู้ ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - lesson 4 These/Those Download PDF File

ใบความรู้ ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - lesson 3 This/That

ใบความรู้ ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - lesson 3 This/That Download เป็น PDF File

ใบความรู้ ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - lesson 2 A/An

ใบความรู้ ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - lesson 2 A/An Download เป็น PDF File

ใบความรู้ ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - lesson 1 Nouns

ใบความรู้ ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - lesson 1 Nouns Download PDF File

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - (เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - (เฉลย) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - หน่วยที่ 8

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - หน่วยที่ 8 Download เป็น PDF File               เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - หน่วยที่ 7

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - หน่วยที่ 7 Download เป็น PDF File                   เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - หน่วยที่ 6

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - หน่วยที่ 6 Download เป็น PDF File                    เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - หน่วยที่ 5

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - หน่วยที่ 5 Download เป็น PDF File                   เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - หน่วยที่ 4

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ - หน่วยที่ 4 Download เป็น PDF File                   เฉลย
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter