กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ป.1

pasapatee-p1-lesson12

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.1 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 12 วันสงกรานต์ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p1-lesson11

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.1 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 11 ช้างน้อยน่ารัก Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p1-lesson10

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.1 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 10 เพื่อนรู้ใจ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p1-lesson9

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.1 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 9 เกือบไป  Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p1-lesson8

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.1 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 8 พูดเพราะ  Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p1-lesson7

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.1 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 7 เพื่อนรัก เพื่อนเล่น  Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p1-lesson6

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.1 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 6 โรงเรียนลูกช้าง  Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

pasapatee-p1-lesson5

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.1 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 5 ไปโรงเรียน  Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter