กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ป.1

***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) ป.1 (ชุดที่ 1)***

***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) ป.1 (ชุดที่ 1)*** ภาษาพาที หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ใบโบก ใบบัว หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูผา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เพื่อนกัน หน่วยการเรียนรู้ที…
แสดงความคิดเห็น

wannakadeelamnam-p1-lesson8

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.1 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 8 กระต่ายกับเต่า Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

wannakadeelamnam-p1-lesson6

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.1 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 6 ตั้งไข่ล้ม ต้มไข่กิน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

wannakadeelamnam-p1-lesson7

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.1 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 7 แมวเหมียว Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

wannakadeelamnam-p1-lesson5

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.1 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 5 เรารักเมืองไทย Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

wannakadeelamnam-p1-lesson4

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.1 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 4 ฝนตก แดดออก Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

wannakadeelamnam-p1-lesson2

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.1 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 2 มาเล่นกันไหม Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

wannakadeelamnam-p1-lesson3

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.1 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 3 ของเธอ ของฉัน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter