กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ พระพุทธศาสนา ป.2

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาพระพุทธศาสนา***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาพระพุทธศาสนา*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 พระพุทธศาสนา หน่วยที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 พระพุทธศาสนา  หน่วยที่ 2  หลักธรรมค้ำจุนโลก ข้อสอ…
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาพระพุทธศาสนา (เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาพระพุทธศาสนา (เฉลย) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาพระพุทธศาสนา - หน่วยที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาพระพุทธศาสนา - หน่วยที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี Download เป็น PDF File                           เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาพระพุทธศาสนา - หน่วยที่ 5 จิตสงบพบความสุข

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาพระพุทธศาสนา - หน่วยที่ 5 จิตสงบพบความสุข Download เป็น PDF File                        เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาพระพุทธศาสนา - หน่วยที่ 4 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาพระพุทธศาสนา - หน่วยที่ 4 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข Download เป็น PDF File                           เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาพระพุทธศาสนา - หน่วยที่ 3 พุทธสาวกและชาดก

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาพระพุทธศาสนา - หน่วยที่ 3 พุทธสาวกและชาดก Download เป็น PDF File                     เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาพระพุทธศาสนา - หน่วยที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาพระพุทธศาสนา - หน่วยที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก Download เป็น PDF File                     เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาพระพุทธศาสนา - หน่วยที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาพระพุทธศาสนา - หน่วยที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา Download เป็น PDF File                    เฉลย
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter