กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ประวัติศาสตร์ ป.5

***สรุปเนื้อหาประจำบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5***

>> สรุปเนื้อหาประจำบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5 <<
แสดงความคิดเห็น

***สรุปเข้มเตรียมสอบ ป.5 (วิชาประวัติศาสตร์)***

***สรุปเข้มเตรียมสอบ ป.5 (วิชาประวัติศาสตร์)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ …
แสดงความคิดเห็น

***ใบความรู้ - ใบงานประจำบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5***

***ใบความรู้ - ใบงานประจำบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5*** บทที่ 1 ความเป็นมาของท้องถิ่น บทที่ 1 ความเป็นมาของท้องถิ่น (ใบงาน) บทที่ 2 การสร้างสรรค์อารยธรรม บทที่ 2 การสร้างสรรค์อารยธรรม (ใบงาน) บทท…
แสดงความคิดเห็น

ใบความรู้ - ใบงานประจำบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5 - บทที่ 4 อาณาจักรธนบุรี (ใบงาน)

ใบความรู้ - ใบงานประจำบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5 - บทที่ 4 อาณาจักรธนบุรี (ใบงาน) Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

ใบความรู้ - ใบงานประจำบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5 - บทที่ 4 อาณาจักรธนบุรี

ใบความรู้ - ใบงานประจำบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5 - บทที่ 4 อาณาจักรธนบุรี Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

ใบความรู้ - ใบงานประจำบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5 - บทที่ 3 การสร้างสรรค์อารยธรรม (ใบงาน)

ใบความรู้ - ใบงานประจำบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5 - บทที่ 3 การสร้างสรรค์อารยธรรม (ใบงาน) Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

ใบความรู้ - ใบงานประจำบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5 - บทที่ 3 การสร้างสรรค์อารยธรรม

ใบความรู้ - ใบงานประจำบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5 - บทที่ 3 การสร้างสรรค์อารยธรรม Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

ใบความรู้ - ใบงานประจำบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5 - บทที่ 2 การสร้างสรรค์อารยธรรม (ใบงาน)

ใบความรู้ - ใบงานประจำบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5 - บทที่ 2 การสร้างสรรค์อารยธรรม (ใบงาน) Download PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter