กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ประวัติศาสตร์ ป.2

***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ุชุดที่ 1)***

***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ุชุดที่ 1)*** บทที่ 1 การนับช่วงเวลา บทที่ 2 การศึกษาประวัติข้อมูลตนเอง และเอกสารสำคัญ บทที่ 3 ศึกษาเรื่องชาติไทย

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาประวัติศาสตร์***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาประวัติศาสตร์*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 1 ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 2 พัฒนาการมนุษยชาติ ข้อสอ…
แสดงความคิดเห็น

***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1)***

***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1)*** บทที่ 1 ประวัติศาสตร์ สัมพันธ์กับเวลา บทที่ 2 ข้อมูล และวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ บทที่ 3 ประวัติ และความเป็นมาของชาติไทย

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - เรื่องที่ 3 ประวัติ และความเป็นมาของชาติไทย

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - เรื่องที่ 3 ประวัติ และความเป็นมาของชาติไทย Download เป็น PDF File

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - เรื่องที่ 2 ข้อมูล และวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - เรื่องที่ 2 ข้อมูล และวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ Download เป็น PDF File

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - เรื่องที่ 1 ประวัติศาสตร์สัมพันธ์กับเวลา

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - เรื่องที่ 1 ประวัติศาสตร์สัมพันธ์กับเวลา Download เป็น PDF File

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ุชุดที่ 1) - เรื่องที่ 3 ศึกษาเรื่องชาติไทย

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ุชุดที่ 1) - เรื่องที่ 3 ศึกษาเรื่องชาติไทย Download เป็น PDF File

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ุชุดที่ 1) - เรื่องที่ 2 การศึกษาประวัติข้อมูลของตนเอง และเอกสารสำคัญ

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ุชุดที่ 1) - เรื่องที่ 2 การศึกษาประวัติข้อมูลของตนเอง และเอกสารสำคัญ Download เป็น PDF File

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ุชุดที่ 1) - เรื่องที่ 1 การนับช่วงเวลา

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ุชุดที่ 1) - เรื่องที่ 1 การนับช่วงเวลา Download เป็น PDF File

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาประวัติศาสตร์ - หน่วยที่ 3 ชาติไทย

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาประวัติศาสตร์ - หน่วยที่ 3 ชาติไทย Download เป็น PDF File                     เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาประวัติศาสตร์ - (เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาประวัติศาสตร์ - (เฉลย) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาประวัติศาสตร์ - หน่วยที่ 2 พัฒนาการมนุษย์ชาติ

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาประวัติศาสตร์ - หน่วยที่ 2 พัฒนาการมนุษย์ชาติ Download เป็น PDF File              เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาประวัติศาสตร์ - หน่วยที่ 1 ยุคและวิธีการทางประวัติศาสตร์

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาประวัติศาสตร์ - หน่วยที่ 1 ยุคและวิธีการทางประวัติศาสตร์ Download เป็น PDF File                   เฉลย
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter