กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ คณิตศาสตร์ ป.6

***แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญาทางคณิตศาสตร์ ป.6***

***แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญาทางคณิตศาสตร์ ป.6*** เรื่องที่ 1 จำนวนนับ (โจทย์ปัญหาการบวก) ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 เรื่องที่ 2 จำนวนนับ (โจ…
แสดงความคิดเห็น

math-p6-lesson25-7

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

math-p6-lesson25-6

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

math-p6-lesson25-5

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

math-p6-lesson25-4

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

math-p6-lesson25-3

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

math-p6-lesson25-2

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

math-p6-lesson25-1

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter