กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ คณิตศาสตร์ ป.5

***แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญาทางคณิตศาสตร์ ป.5***

***แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญาทางคณิตศาสตร์ ป.5*** เรื่องที่ 1 จำนวนนับ (โจทย์ปัญหาการบวก ) ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 เรื่องที่ 2 จำนวนนับ (โจทย์ปัญหา…
แสดงความคิดเห็น

math-p5-lesson20-9

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

math-p5-lesson20-8

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

math-p5-lesson20-7

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

math-p5-lesson20-6

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

math-p5-lesson20-5

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

math-p5-lesson20-4

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

math-p5-lesson20-3

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

math-p5-lesson20-2

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

math-p5-lesson20-1

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

math-p5-lesson19-9

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

math-p5-lesson19-8

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter