กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ คณิตศาสตร์ ป.4

***แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญาทางคณิตศาสตร์ ป.4***

***แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญาทางคณิตศาสตร์ ป.4*** เรื่องที่ 1 การบวก (โจทย์ปัญหาการบวก) ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 เรื่องที่ 2 การลบ (โจทย์ปั…

math-p4-Lesson11-5

Download เป็น PDF File

math-p4-Lesson11-4

Download เป็น PDF File

math-p4-Lesson11-3

Download เป็น PDF File

math-p4-Lesson11-2

Download เป็น PDF File

math-p4-Lesson11-1

Download เป็น PDF File

math-p4-Lesson10-5

Download เป็น PDF File

math-p4-Lesson10-4

Download เป็น PDF File
Subscribe Our Newsletter