กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ คณิตศาสตร์ ป.3

***แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญาทางคณิตศาสตร์ ป.3***

***แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญาทางคณิตศาสตร์ ป.3*** เรื่องที่ 1 การบวก และการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 (โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,0…

math-p3-Lesson17-10

Download เป็น PDF File

math-p3-Lesson17-9

Download เป็น PDF File

math-p3-Lesson17-8

Download เป็น PDF File

math-p3-Lesson17-7

Download เป็น PDF File

math-p3-Lesson17-6

Download เป็น PDF File

math-p3-Lesson17-5

Download เป็น PDF File

math-p3-Lesson17-4

Download เป็น PDF File

math-p3-Lesson17-3

Download เป็น PDF File

math-p3-Lesson17-2

Download เป็น PDF File

math-p3-Lesson17-1

Download เป็น PDF File

math-p3-Lesson16-5

Download เป็น PDF File
Subscribe Our Newsletter