กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ คณิตศาสตร์ ป.1

***แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1***

***แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1*** เรื่องที่ 1 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 (โจทย์ปัญหาการบวก) ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุ…

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาคณิตศาสตร์***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาคณิตศาสตร์*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 1) ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 2) ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ป…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาคณิตศาสตร์ ***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาคณิตศาสตร์ ** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 1 จำนวน1-10 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่  2 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสต…
แสดงความคิดเห็น

Math-p1-Lesson7-20

Download เป็น PDF File

Math-p1-Lesson7-19

Download เป็น PDF File

Math-p1-Lesson7-18

Download เป็น PDF File

Math-p1-Lesson7-17

Download เป็น PDF File

ath-p1-Lesson7-16

Download เป็น PDF File
Subscribe Our Newsletter