กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5***

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต เรื่องที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เรื่องที่ 2 ศึกษาชีวิตพืช เรื่องที่ 3 เรียนรู้ชีวิตสัตว์ เรื่องที่ 4 ความหลากหลายของพืช…

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4***

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชรอบตัวเรา เรื่องที่ 1 โครงสร้างของพืช เรื่องที่ 2 การเจริญเติบโตของพืช เรื่องที่ 3 การสร้างอาหารของพืช เรื่องที่ 4 การตอบสนองของพืช หน่วยการเรียนร…
1 ความคิดเห็น

science-p5-test-13

Download เป็น PDF File

science-p5-test-11

Download เป็น PDF File

science-p5-test-12

Download เป็น PDF File

science-p5-test-10

Download เป็น PDF File

science-p5-test-9

Download เป็น PDF File

science-p5-test-8

Download เป็น PDF File

science-p5-test-7

Download เป็น PDF File

science-p5-test-5

Download เป็น PDF File

science-p5-test-6

Download เป็น PDF File

science-p5-test-4

Download เป็น PDF File

science-p5-test-3

Download เป็น PDF File

science-p5-test-2

Download เป็น PDF File

science-p5-test-1

Download เป็น PDF File

science-p4-test-9

Download เป็น PDF File

science-p4-test-10

Download เป็น PDF File

science-p4-test-8

Download เป็น PDF File

science-p4-test-7

Download เป็น PDF File

science-p4-test-6

Download เป็น PDF File
Subscribe Our Newsletter