กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5***

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่องที่ 1 วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น เรื่องที่ 2 ความจริงกับข้อเท็จจริงของเรื่องราวในท้องถิ่น หน่วยการเรียนรู้ที่ 2…

history-p5-test-8

Download เป็น PDF File

history-p5-test-7

Download เป็น PDF File

history-p5-test-5

Download เป็น PDF File

history-p5-test-6

Download เป็น PDF File

history-p5-test-4

Download เป็น PDF File

history-p5-test-3

Download เป็น PDF File

history-p5-test-1

Download เป็น PDF File

history-p5-test-2

Download เป็น PDF File
Subscribe Our Newsletter