กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ม.3

***ข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ม.3***

***ข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ม.3*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบสหกรณ์กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ กับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ

economic-m3-test-2

Download เป็น PDF File

economic-m3-test-3

Download เป็น PDF File

economic-m3-test-1

Download เป็น PDF File

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาเศรษฐศาสตร์)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาเศรษฐศาสตร์)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บทบาทของรัฐบาลในการ…
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาเศรษฐศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การรวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาเศรษฐศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การรวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาเศรษฐศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาเศรษฐศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาเศรษฐศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาเศรษฐศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาเศรษฐศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาเศรษฐศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาเศรษฐศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาเศรษฐศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter