กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ เทคโนโลยีและสารสนเทศ ป.2

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาเทคโนโลยี)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาเทคโนโลยี)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ข้อมูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แหล่งข้อมูลน่ารู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรียนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ท…
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาเทคโนโลยี) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาเทคโนโลยี) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาเทคโนโลยี) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้งานคอมพิวเตอร์

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาเทคโนโลยี) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้งานคอมพิวเตอร์ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาเทคโนโลยี) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรียนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาเทคโนโลยี) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรียนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาเทคโนโลยี) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แหล่งข้อมูลน่ารู้

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาเทคโนโลยี) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แหล่งข้อมูลน่ารู้ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาเทคโนโลยี) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ข้อมูล

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาเทคโนโลยี) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ข้อมูล Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter