กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ เทคโนโลยี ป.1

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาเทคโนโลยี ป.1)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาเทคโนโลยี ป.1)***  แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาเทคโนโลยี ป.1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รับข้อมูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แหล่งข้อมูลน่ารู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ …
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาเทคโนโลยี ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คอมพิวเตอร์น่ารู้

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาเทคโนโลยี ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คอมพิวเตอร์น่ารู้ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาเทคโนโลยี ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แหล่งข้อมูลน่ารู้

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาเทคโนโลยี ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แหล่งข้อมูลน่ารู้ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาเทคโนโลยี ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รู้จักอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาเทคโนโลยี ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รู้จักอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาเทคโนโลยี ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รับข้อมูล

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาเทคโนโลยี ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รับข้อมูล Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter