กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ม.4 - ม.6

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาอาเซียน ม.4-6)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาอาเซียน ม.4-6)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของอาเซียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โครงสร้างของอาเซียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หน่วยการเรียน…
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาอาเซียน ม.4-6) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บทบาทของอาเซียนในสังคมโลก

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาอาเซียน ม.4-6) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บทบาทของอาเซียนในสังคมโลก Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาอาเซียน ม.4-6) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาอาเซียน ม.4-6) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาอาเซียน ม.4-6) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โครงสร้างของอาเซียน

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาอาเซียน ม.4-6) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โครงสร้างของอาเซียน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาอาเซียน ม.4-6) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของอาเซียน

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาอาเซียน ม.4-6) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของอาเซียน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter