กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ หลักภาษาไทย ป.1

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - หลักภาษาไทย ป.1 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - หลักภาษาไทย ป.1 (ชุดที่ 1)*** หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 5 หน่วยที่ 6 หน่วยที่ 7 หน่วยที่ 8 หน่วยที่ 9 หน่วยที่ 10 หน่วยที่ 11 หน่วยที่ 12 หน่วยที่ …

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาภาษาไทย-หลักภาษา ป.1)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาภาษาไทย-หลักภาษา ป.1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันและเธอ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ครอบครัวของฉัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มาโรงเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ท่องไปในโลกก…
แสดงความคิดเห็น

thai-p1-test-20

Download เป็น PDF File

thai-p1-test-19

Download เป็น PDF File

thai-p1-test-17

Download เป็น PDF File

thai-p1-test-18

Download เป็น PDF File

thai-p1-test-16

Download เป็น PDF File

thai-p1-test-15

Download เป็น PDF File

thai-p1-test-14

Download เป็น PDF File

thai-p1-test-13

Download เป็น PDF File

thai-p1-test-12

Download เป็น PDF File

thai-p1-test-11

Download เป็น PDF File

thai-p1-test-10

Download เป็น PDF File

thai-p1-test-9

Download เป็น PDF File

thai-p1-test-8

Download เป็น PDF File
Subscribe Our Newsletter