กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ หน้าที่พลเมือง ม.2

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.2 (วิชาหน้าที่พลเมือง)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.2 (วิชาหน้าที่พลเมือง)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เหตุการและก…
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.2 (วิชาหน้าที่พลเมือง) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.2 (วิชาหน้าที่พลเมือง) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.2 (วิชาหน้าที่พลเมือง) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถาบันทางสังคม

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.2 (วิชาหน้าที่พลเมือง) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถาบันทางสังคม Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.2 (วิชาหน้าที่พลเมือง) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบบการปกครองของไทย

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.2 (วิชาหน้าที่พลเมือง) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบบการปกครองของไทย Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.2 (วิชาหน้าที่พลเมือง) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.2 (วิชาหน้าที่พลเมือง) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.2 (วิชาหน้าที่พลเมือง) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.2 (วิชาหน้าที่พลเมือง) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter