กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ สุขศึกษา และพลศึกษา ป.6

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6(ปลายภาค) - สุขศึกษา และพลศึกษา***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6(ปลายภาค) - สุขศึกษา และพลศึกษา*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6(ปลายภาค) - สุขศึกษา และพลศึกษา ชุดที่ 1 -2 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6(ปลายภาค) - สุขศึกษา และพลศึกษา (เฉลย)
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6(ปลายภาค) - สุขศึกษา และพลศึกษา - (เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6(ปลายภาค) - สุขศึกษา และพลศึกษา - (เฉลย) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6(ปลายภาค) - สุขศึกษา และพลศึกษา - ชุดที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6(ปลายภาค) - สุขศึกษา และพลศึกษา - ชุดที่ 2 Download เป็น PDF File                 เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6(ปลายภาค) - สุขศึกษา และพลศึกษา - ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6(ปลายภาค) - สุขศึกษา และพลศึกษา - ชุดที่ 1 Download เป็น PDF File                     เฉลย
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 1-4 ธรรมชาติของชีวิต ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 1 กิจกรรมเ…
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - (เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - (เฉลย) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 2 พลศึกษา - หน่วยที่ 3 สมรรถภาพทางกาย

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 2 พลศึกษา - หน่วยที่ 3 สมรรถภาพทางกาย   Download เป็น PDF File                    เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 2 พลศึกษา - หน่วยที่ 2 กีฬา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 2 พลศึกษา - หน่วยที่ 2 กีฬา Download เป็น PDF File               เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 2 พลศึกษา - หน่วยที่ 1 กิจกรรมเสริมสุขภาพ

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 2 พลศึกษา - หน่วยที่ 1 กิจกรรมเสริมสุขภาพ Download เป็น PDF File                  เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 1 สุขศึกษา - หน่วยที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 1 สุขศึกษา - หน่วยที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต Download เป็น PDF File                 เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 1 สุขศึกษา - หน่วยที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 1 สุขศึกษา - หน่วยที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ Download เป็น PDF File                    เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 1 สุขศึกษา - หน่วยที่ 2 ชีวิตและครอบครัว

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 1 สุขศึกษา - หน่วยที่ 2 ชีวิตและครอบครัว Download เป็น PDF File                  เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 1 สุขศึกษา - หน่วยที่ 1 ธรรมชาติของชีวิต

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 1 สุขศึกษา - หน่วยที่ 1 ธรรมชาติของชีวิต Download เป็น PDF File                         เฉลย
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter