กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.2

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.2 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.2 (ชุดที่ 2)*** สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สาระที่ 4 ประวัติศ…

***ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ป.2***

>> ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ป.2 <<

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.2 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.2 (ชุดที่ 2)*** แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศร…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาสังคมศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาสังคมศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พระธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พระสงฆ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปฏิบัติดี หน่วยก…

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาสังคมศึกษา)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาสังคมศึกษา)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมนำความสุข หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เราต้องทำดี หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชาวพุทธที่ดี…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 - วิชาสังคมศึกษา***

***ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 - วิชาสังคมศึกษา*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 สังคมศึกษาฯ หน่วยที่ 1 บ้านของฉัน ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 สังคมศึกษาฯ  หน่วยที่ 2 โรงเรียนของเรา ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 สังคมศึกษาฯ  หน่วยท…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 สังคมศึกษาฯ (ปลายภาค) ชุดที่ 1 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 สังคมศึกษาฯ (ปลายภาค) ชุดที่ 2 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 สังคมศึกษาฯ ( เฉ…
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ ป.2 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 2)

ข้อสอบ ป.2 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 2) Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ ป.2 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)

ข้อสอบ ป.2 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1) Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ป.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เราเป็นชาวพุทธ

ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ป.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เราเป็นชาวพุทธ Download PDF File

ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ป.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ของดีประเทศไทย

ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ป.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ของดีประเทศไทย Download เป็น PDF File

ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ป.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรามีศาสนา

ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ป.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรามีศาสนา Download เป็น PDF File

ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ป.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 มุ่งหาความดี

ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ป.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 มุ่งหาความดี Download เป็น PDF File

ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ป.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้ภูมิศาสตร์

ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ป.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้ภูมิศาสตร์ Download เป็น PDF File

ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ป.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ป.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข Download เป็น PDF File

ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ป.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชุมชนน่าอยู่

ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ป.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชุมชนน่าอยู่ Download เป็น PDF File
Subscribe Our Newsletter