กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.1

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาสังคมศึกษา ป.1)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาสังคมศึกษา ป.1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แบบอย่างที่ดี หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมนำความสุข หน่วยการเรียนรู้ท…
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 11 รู้วิธีฝึกปัญญา

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 11 รู้วิธีฝึกปัญญา Download PDF File

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 10 มุ่งหาความดี

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 10 มุ่งหาความดี Download PDF File

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 9 เรามีศาสนา

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 9 เรามีศาสนา Download เป็น PDF File

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 2 ที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 2 ที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว Download เป็น PDF File

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 3 สิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลง

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 3 สิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลง Download เป็น PDF File

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 4 เรียนรู้เรื่องครอบครัว

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 4 เรียนรู้เรื่องครอบครัว Download เป็น PDF File

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 5 รอบรั้วโรงเรียนเรา

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 5 รอบรั้วโรงเรียนเรา Download เป็น PDF File
Subscribe Our Newsletter