กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.1

***แนวข้อสอบ - วิชาสังคมศึกษา ป.1***

>> แนวข้อสอบ - วิชาสังคมศึกษา ป.1 <<

***ข้อสอบวิชาสังคมศึกษาฯ ป.1***

>> ข้อสอบวิชาสังคมศึกษาฯ ป.1 <<

ข้อสอบ ป.1 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)

***ข้อสอบ ป.1 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)*** Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พระธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พระสงฆ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปฏิบัติตนดี หน่ว…

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 3)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 3)*** แบบดทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 แบบดทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 👉 แบบดทดสอบปลายภาคเรียนที่ วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 3) 👈

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 2)*** แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 👉 แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 2) 👈
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1)*** แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 👉 แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1) 👈

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 4)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 4)*** สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สาระที่ 4 ประวัติศ…
Subscribe Our Newsletter