กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.1

***แนวข้อสอบ - วิชาสังคมศึกษา ป.1***

>> แนวข้อสอบ - วิชาสังคมศึกษา ป.1 <<

***ข้อสอบวิชาสังคมศึกษาฯ ป.1***

>> ข้อสอบวิชาสังคมศึกษาฯ ป.1 <<

ข้อสอบ ป.1 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)

***ข้อสอบ ป.1 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)*** Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พระธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พระสงฆ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปฏิบัติตนดี หน่ว…

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 3)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 3)*** แบบดทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 แบบดทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 👉 แบบดทดสอบปลายภาคเรียนที่ วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 3) 👈

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 2)*** แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 👉 แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 2) 👈
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1)*** แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 👉 แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1) 👈

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 4)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 4)*** สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สาระที่ 4 ประวัติศ…

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.1 - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.1 - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศร…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาสังคมศึกษา ป.1)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาสังคมศึกษา ป.1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แบบอย่างที่ดี หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมนำความสุข หน่วยการเรียนรู้ท…
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 11 รู้วิธีฝึกปัญญา

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 11 รู้วิธีฝึกปัญญา Download PDF File

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 10 มุ่งหาความดี

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 10 มุ่งหาความดี Download PDF File

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 9 เรามีศาสนา

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 9 เรามีศาสนา Download เป็น PDF File

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 2 ที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 2 ที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว Download เป็น PDF File

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 3 สิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลง

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 3 สิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลง Download เป็น PDF File

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 4 เรียนรู้เรื่องครอบครัว

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 4 เรียนรู้เรื่องครอบครัว Download เป็น PDF File

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 5 รอบรั้วโรงเรียนเรา

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 5 รอบรั้วโรงเรียนเรา Download เป็น PDF File

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 6 มีรายได้ มีค่าใช้จ่าย

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 6 มีรายได้ มีค่าใช้จ่าย Download เป็น PDF File

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 7 ย้อนสู่กาลเวลา

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 7 ย้อนสู่กาลเวลา Download เป็น PDF File

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 8 เราเป็นคนไทย

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.1 - หน่วยที่ 8 เราเป็นคนไทย Download เป็น PDF File
Subscribe Our Newsletter