กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ สังคม ป.3

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาสังคมศึกษา***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาสังคมศึกษา*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 สังคมศึกษาฯ หน่วยที่ 1 เวลาและเหตุการณ์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 สังคมศึกษาฯ หน่วยที่ 2 เราเป็นคนไทย ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 สังคมศึกษาฯ …
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาสังคมศึกษา - (เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาสังคมศึกษา - (เฉลย) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาสังคมศึกษา - หน่วยที่ 5 สิ่งแวดล้อมของชุมชน

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาสังคมศึกษา - หน่วยที่ 5 สิ่งแวดล้อมของชุมชน Download เป็น PDF File                 เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาสังคมศึกษา - หน่วยที่ 4 แบบอย่างแห่งความดี

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาสังคมศึกษา - หน่วยที่ 4 แบบอย่างแห่งความดี Download เป็น PDF File                    เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาสังคมศึกษา - หน่วยที่ 3 รับ - จ่าย ต้องเรียนรู้

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาสังคมศึกษา - หน่วยที่ 3 รับ - จ่าย ต้องเรียนรู้ Download เป็น PDF File                   เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาสังคมศึกษา - หน่วยที่ 2 เราเป็นคนไทย

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาสังคมศึกษา - หน่วยที่ 2 เราเป็นคนไทย Download เป็น PDF File                  เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาสังคมศึกษา - หน่วยที่ 1 เวลาและเหตุการณ์

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาสังคมศึกษา - หน่วยที่ 1 เวลาและเหตุการณ์ Download เป็น PDF File                       เฉลย
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter