กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.6

science-p6-test-11

Download เป็น PDF File

science-p6-test-10

Download เป็น PDF File

science-p6-test-9

Download เป็น PDF File

science-p6-test-8

Download เป็น PDF File

science-p6-test-6

Download เป็น PDF File

science-p6-test-7

Download เป็น PDF File

science-p6-test-4

Download เป็น PDF File

science-p6-test-5

Download เป็น PDF File

science-p6-test-3

Download เป็น PDF File

science-p6-test-2

Download เป็น PDF File

science-p6-test-1

Download เป็น PDF File

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน หน่วย…

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปรากฏการณ์และเทคโนโลยีอวกาศ

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปรากฏการณ์และเทคโนโลยีอวกาศ Download เป็น PDF File

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หินบนผิวโลก และภายในโลก

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หินบนผิวโลก และภายในโลก Download เป็น PDF File

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ไฟฟ้า

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ไฟฟ้า Download เป็น PDF File

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

science-p6-13

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.6 (วิชาวิทยาศาสตร์)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 รักษ…
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter