กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.2

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 3)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 3)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืช หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตสัตว์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารรอบตัวเรา หน่วยการเรีย…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืช หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตสัตว์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา หน่วยการเร…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พืช หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สัตว์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารรอบตัว หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรง…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พืชรอบตัว หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สัตว์เพื่อนรัก หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ของเล่น แล…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 (ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 (ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 วิทยาศาสตร์ (ปลายภาค) ชุดที่ 1 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 วิทยาศาสตร์ (ปลายภาค) ชุดที่ 2 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 วิทยาศาสตร์ ( เ…
แสดงความคิดเห็น

***รวมโจทย์แนวข้อสอบปลายภาค - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2***

>>>รวมโจทย์แนวข้อสอบปลายภาค - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2<<<
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ดวงอาทิตย์

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ดวงอาทิตย์ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 ดิน

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 ดิน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter